Facadegrund - i alt ca. 13.965 kvm

Attraktivt grundareal. Ligger bynært og tæt ved motorvejsnettet ved trafikknudepunkt i Randers Syd.
Beliggende som nabo til Ejner Hessel, Super Dæk og Bauhaus - med stor eksponering til Hammelvej.
Facadegrund på ca. 13.965 kvm. Området er fastlagt til lettere industri, lager, værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed og lignende.
COWI har for Randers Kommune udarbejdet en trafikanalyse for en ny adgangsvej til Haraldsvej fra Hammelvej.

Projektejendom på stor grund

Her er muligheden for enten at opføre bolig i form af åben-lav bebyggelse eller dobbelthuse alternativt at lave dagligvareforretning. Se link til lokalplan https://dokument.plandata.dk/20_1115304_APPROVED_1242120123400.pdf 
Grundareal på 3.770 kvm. – markant beliggende ud til Vejlevej – stor indfaldsvej til Viborg og beliggende kun 5 km. fra Viborg.